Dan odprtih vrat Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje

V petek, 6. 9. 2019 po predvidenem programu:

Med 9.30 – 10.00 – zbiranje udeležencev, izvoz iz hitre ceste v Vipavi, smer Slap, zbirno mesto pri mostu čez Močilnik, križišče poti Lože – Slap

Med 10.00 – 11.30 – kolekcijski vinograda v Ložah – Pouzelce:

  • trajnostno vinogradništvo in novi načini oskrbe tal pod trtami, predstavitev delovanja traktorskega priključka za oskrbo tal v vrstah,
  • ogled kolekcije starih primorskih sort,
  • ogled 11 klonov rumenega muškata,
  • ogled kolekcije klonskih kandidatov sort: malvazija, refošk, zeleni sauvignon

Med 11.30 – 12.30 – bazni matični vinograd:

  • ogled tehnološkega poskusa na sorti malvazija,
  • prikaz rezultatov zdravljenja trt obolelih za boleznimi lesa

Ob 13.00 – Vrhpolje –prostori TZV Vrhpolje, Vrhpolje 38a:

  • otvoritev razstave grozdja in razstave specialne trsničarske mehanizacije
  • degustacija vin pridelanih v Selekcijsko trsničarskem središču Vrhpolje: klonski kandidati sort malvazija, refošk in zeleni sauvignon, tolerantne sorte, stare sorte

Razstava grozdja in mehanizacije bo na ogled v PETEK do 19.00 ter v SOBOTO, 7. 9. 2019 od 13.00 do 19.00 in v NEDELJO, 8. 9. od 10.00 do 19.00. Vse dni bo zagotovljeno strokovno vodstvo po razstavah in ob degustaciji vin!

V primeru slabega vremena ogledi v vinogradu odpadejo !