Tehnološki poskusi

Z izvajanjem uporabe različnih tehnologij pridelave vinske trte pridobivamo nevtralne podatke o primernosti uporabe novih tehnologij pridelave vinske trte.

TEHNOLOŠKI POSKUS PREIZKUŠANJA PODLAG VINSKE TRTE

Med vinogradniki se že dlje časa pojavlja želja po preizkušanju podlag vinske trte na odpornost na pomanjkanje vode v tleh, kot eden od načinov na prilagajanje na klimatske razmere. V Sloveniji sta podlagi Kober 5BB in SO4 daleč najbolj uporabljeni podlagi. Presenetljivo, podlaga SO4, ki je slabo odporna na pomanjkanje vode v tleh, je najbolj zastopana podlaga na Primorskem, medtem ko je Kober 5BB, ki je izredno bujna podlaga, najbolj zastopana v Podravju in Posavju.

V sklopu javne službe bomo v prihodnjih letih (6 let) testirali manj uporabljane podlage vinske trte v Sloveniji, kot tudi novo odbrane podlage iz tujine kot so npr. M4, M1, Star 50, Star 74 odpornejše na vodni stres ali selekcionirane zaradi boljše kontrole bujnosti rasti. Iz obeh skupin bomo izbrali vsaj 4 podlage in jih primerjali z najbolj razširjenima podlagama v Sloveniji (Kober 5BB in SO4). V poskusu nas bo zanimala predvsem odpornost podlag na vodni stres in vpliv na bujnost rasti vinske trte ter kakovostne parametre pridelka. Na omenjene podlage bomo cepili slovenske klone oz. klonske kandidate sort, ki so posajeni v STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje.

TEHNOLOŠKI POSKUS NA KLONU SORTE MALVAZIJA V V. D. PRIMORSKA

V tehnološki poskus je vključen (SI) klon sorte Malvazija (SI-37). Poskus je zastavljen z namenom preizkušanja vsebnosti aromatičnih spojin v grozdju in vinu sorte Malvazija pri štirih različnih obravnavanjih.

TEHNOLOŠKI POSKUS NA KLONIH SORTE LAŠKI RIZLING V V. D. PODRAVJE

V tehnološki poskus so vključeni trije kloni sorte Laški rizling (SI-11, SI-12, SI-13). Poskus je zastavljen z namenom preizkušanja vpliva različne obremenitve trt (redčenje grozdja) na vsebnost aromatičnih spojin v grozdju in vinu ter na senzorično kakovost vina.

Program Tehnološki poskusi za 2020