Vabilo na sestanek Javne službe v vinogradništvu

Vabimo vas na sestanek strokovnih nalog in vsebin v vinogradništvu, ki bo

v ČETRTEK, 24. 10. 2019 s pričetkom ob 9.30 uri na vinogradniško vinarski kmetiji Martinčič, Šmalčja vas 16, Šentjernej

Dnevni red:

I. Poročilo zadnjega sestanka strokovnih koordinatorjev JS na MKGP.

II. Poročilo izvajalcev strokovnih nalog – selekcija, introdukcija in tehnološki poskusi (izvedeno, doseženo ter predlogi programa za leto 2020).

III. Značilnosti zorenja grozdja v letu 2019 po vinorodnih deželah (Podravje, Posavje, Primorska) – splošno, posebnosti, odstopanja itd..

IV. Trsni izbor in sortna lista – predlog sprememb, potrebe in želje na terenu itd..

V. Zlata trsna rumenica – problematika v letu 2019.

VI. Razno.

Vljudno vabljeni!

Strokovno tehnični koordinator                                             Direktor KGZS Zavod GO

dr. Denis Rusjan                                                                    Branimir Radikon, dipl. ekon., inž. agr.