Zimska rez vinske trte

16. 1. 19 smo v STS Vrhpolje spoznavali nove trende pri zimski rezi vinske trte in obvladovanju bolezni lesa. Teoretična znanja smo nadgradili s praktičnim delom v vinogradu.