Planirano

JANUAR – MAREC 2020

  • strokovna srečanja mladih vinogradnikov & vinarjev Primorske, Podravja in Posavja (7-8 srečanj)
  • predstavitev rezultatov dela JSV (selekcija STS Ivanjkovci in introdukcija KIS)
  • sestanek izvajalcev in podizvajalcev JSV ter specialistov – nadaljnje delo, potrebe in program

APRIL – JUNIJ 2020

  • strokovni sestanek na temo programa razvoja podeželja za obdobje 2021-2027

JULIJ – SEPTEMBER 2020

  • dan odprtih vrat STS Vrhpolje
  • dan odprtih vrat STS Ivanjkovci

OKTOBER – DECEMBER 2020

  • strokovni sestanek na temo predstavitve letnika 2020
  • sestanek izvajalcev in podizvajalcev JSV

INFO preostalih predvidenih dogodkov lahko dobite na: