Kontakt

Strokovni vodja in koordinator Javne službe v vinogradništvu: dr. Denis Rusjan

tel: +386 (0) 1 320 3151

e-naslov: denis.rusjan@bf.uni-lj.si

STS Ivanjkovci: mag. Tanja Vaupotič

tel: +386 (0) 2 713 80 94, 041/784 770

e-naslov: sts.ivanjkovci@amis.net

STS Vrhpolje: Andreja Škvarč

tel: +386 (0) 5 368 72 27,  031 576 745

e-naslov:  andreja.skvarc@go.kgzs.si

Kmetijski inštitut Slovenije: dr. Franc Čuš

tel:+386 (0)1 280 52 43

e-naslov: franc.cus@kis.si