Izvajalci javne službe v vinogradništvu

 • selekcija v vinorodni deželi Primorska
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala
 • strokovno tehnična koordinacija
 • introdukcija (podizvajalec)
 • tehnološki poskusi (podizvajalec)
 • introdukcija
 • tehnološki poskusi
 • selekcija (podizvajalec)
 • selekcija v vinorodnih deželah Podravje in Posavje
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala
 • introdukcija (podizvajalec)
 • tehnološki poskusi (podizvajalec)

Podizvajalca javne službe

 • selekcija v vinorodni deželi Primorska
 • selekcija v vinorodnih deželah Podravje in Posavje

Sodelujemo tudi z

Javna služba kmetijskega svetovanja