Selekcija vinske trte v vinorodni deželi Podravje

Pozitivna množična selekcija

Pri sorti Šipon smo evidentirali nekaj starejših (30 let in več) vinogradov zasajenih s to sorto. V letu 2015 smo iz izbranega vinograda v Zgornjem Gruškovju cepili material dveh trsov za cepljenje. Pridelane cepljenke smo posadili. V letu 2018 smo opravili kontroplne preglede in evidentirali prazna mesta.

V vinogradu v Zgornjem Gruškovju smo našli tudi primerke lokalnih trt sort Laški rizling, Dišeči traminec in Chardonnay, ki smo jih cepili in letu 2016 posadili za nadaljnje selekcijsko delo. V letu 2018 smo pričeli s spremljanjem in pozitivno množično selekcijo.

Pri sorti Traminec je bil v letu 2014 evidentiran vinograd na lokaciji Janžev vrh, nastavljena je bila tudi selekcijska knjiga. Osnovni namen odbire je izmed lokalne izvorne populacije odbrati tipe traminca z manj zbitim in nekoliko manjšim grozdom. V letu 2017 se je nadaljevalo selekcijsko delo v tem vinogradu. Nabrali smo material za testiranje na virusne bolezni in pridelavo cepljenk ter opravili serološke teste. Za nadaljnje delo klonske selekcije se je uporabilo cca. 1.200 cepljenk. V letu 2018 je bil naveden material posajen v Radgonskih goricah. V letu 2019 bomo z izvornih trt na prvotni lokaciji porezali cepiče in si razmnožili cepljenke za podsajanje. Med vegetacijo bomo začeli s spremljanjem in kontrolnimi pregledi ter vodenjem selekcijskih knjig. 

V letu 2019 bomo v pregledali več lokacij za sorte, kjer še nimamo klonskih kandidatov (Zeleni silvanec, Modri pinot, Rizvanec,…) oziroma izbor potrjenih klonov ni zadosten ali pa so posajene lokalne populacije, ki bi jih radi ohranili.

Klonska selekcija

Pri sorti Laški rizling je v selekciji po izvedenih testiranjih ostalo še 5 klonskih kandidatov, ki so bili v zadnjih nekaj letih odbrani iz vinogradov na 3 lokacijah Kozar-Hercegovščak, Pečica-Brebovnik in Rujs-Brebovnik. V letu 2016 smo material posadili pri pridelovalcu P&F Jeruzalem Ormož. V letu 2017 smo začeli s spremljanjem in dosajevanjem materiala ter vodenjem selekcijskih knjig. Z delom bomo nadaljevali v letu 2019. 

Pri sorti Rumeni muškat bomo nadaljevali klonsko selekcijo pri 7 klonskih kandidatih, ki so bili v zadnjih nekaj letih odbrani iz vinogradov na 2 lokacijah Litmerk in Vinski vrh. Dva klonska kandidata sta zastopana z majhnim številom. V letu 2015 smo jih bomo posadili v vinograd pri pridelovalcu P&F Jeruzalem Ormož. V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem klonskih kandidatov in vodenjem selekcijskih knjig ter podsadili manjkajoče trte. Z delom bomo nadaljevali v letu 2019, vendar bodo zaradi poškodb, ki jih je povzročila toča, prve načrtovane mikrovinifikacije verjetno težje izvedljive.

Pri sorti Renski rizling bomo nadaljevali klonsko selekcijo pri 2 klonskih kandidatih, ki sta ostala v selekciji po opravljenih testiranjih. V letu 2015 so bile trte posajene pri zasebnem pridelovalcu. V letu 2017 so bila opravljena serološka testiranja, v letu 2018 smo vodili selekcijske knjige, opravili prve mikrovinifikacije ter meritve parametrov rast in rodnosti. Z delom bomo nadaljevali v letu 2019, ko ponovno planiramo tudi izvedbo mikrovinifikacij.

Pri sorti Sivi pinot bomo nadaljevali klonsko selekcijo pri 5 klonskih kandidatih, ki so bili v zadnjih nekaj letih odbrani iz vinogradov na lokaciji Zgornji Cerovec. V letu 2016 smo cepljenke posadili pri pridelovalcu P&F Jeruzalem Ormož. V letu 2017 smo evidentirali manjkajoče trte in pripravili del materiala za podsajanje. V letu 2018 smo pripravljene cepljenke podsadili in dodatno cepili trte za podsajanje v letu 2019, ko bomo tudi nadaljevali z vodenjem selekcijskih knjig.

Pri sorti Muškat ottonel bomo nadaljevali klonsko selekcijo pri 8 klonskih kandidatih, ki so bili v zadnjih nekaj letih odbrani iz vinogradov na lokaciji Mihalovci-Piščaga. V letu 2015 smo trte posadili v vinograd pri pridelovalcu P&F Jeruzalem Ormož. V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem in vodenjem selekcijskih knjig ter dosajevanjem manjkajočih trsov. Opravili smo tudi serološke teste in cepljenje trt za eventualno podsajanje v letu 2019.

Pri sorti Šipon bomo nadaljevali klonsko selekcijo pri 2 klonskih kandidatih, ki sta ostala po testiranjih. Klonska kandidata sta posajena pri zasebnem pridelovalcu. V letu 2017 so bila opravljena serološka testiranja, v letu 2018 smo vodili selekcijske knjige, opravili prve mikrovinifikacije ter meritve parametrov rasti in rodnosti. Z delom bomo nadaljevali v letu 2019, ko ponovno planiramo tudi izvedbo mikrovinifikacij. Potrebne osnovne analize z degustacijsko oceno vinifikacij iz leta 2018 bomo opravili v letu 2019.

Pri sorti Rumeni muškat smo evidentirali starejše (30 let in več) vinograde zasajene s to sorto. V letu 2015 smo v vinogradu na lokaciji Goričak našli primerke lokalnih trt, kjer smo nabrali material za cepljenje. V letu 2015 smo nabrali material za cepljenje in v trsnici pridelali cepljenke, ki so bile v letu 2016 posajene pri zasebniku. V letu 2018 smo opravili kontrolni pregled nasada in evidentirali prazna mesta ter cepljenje trt za podsajanje. V letu 2019 bomo nadaljevali s spremljanjem in kontrolnimi pregledi ter vodenjem selekcijskih knjig in pozitivno množično selekcijo.

Pri sorti Muškat ottonel smo evidentirali starejše vinograde (30 let in več), zasajene s to sorto. V letu 2015 smo na lokaciji Goričak našli primerke lokalnih trt, kjer smo nabrali material za cepljenje in pridelali cepljenke, ki so bile posajene v letu 2017 pri zasebniku. V letu 2018 smo opravili kontrolni pregled nasada in evidentirali prazna mesta ter cepljenje trt za podsajanje. V letu 2019 bomo nadaljevali s spremljanjem in pozitivno množično selekcijo ter kontrolnimi pregledi.

Program dela Selekcija 2020 – Podravje