Selekcija vinske trte v vinorodni deželi Posavje

Pozitivna množična selekcija

V letu 2019 bomo pregledali več lokacij za sorte, kjer še nimamo klonskih kandidatov (Zeleni silvanec, Modri pinot, Rizvanec,…) oziroma izbor potrjenih klonov ni zadosten ali pa so posajene lokalne populacije, ki bi jih radi ohranili.

Klonska selekcija

Po seroloških testiranjih v letu 2014 so ostali še štirje klonski kandidati sorte Kraljevina. Glede na dosedanje rezultate smo v letu 2017 opravili še dodatne serološke teste razmnoževalnega materiala, si pridelali cepljenke in na osnovi rezultatov dva najboljša kandidata v letu 2018 posadili v matični nasad Litmerk. V letu 2019 si bomo pripravili potaknjence in poskušali zdravstveno stanje preveriti z neobvezno metodo (indeksiranja) ter nadaljevali z ureditvijo dokumentacije za uradno potrditev dveh klonov Kraljevine.

V letu 2014 je bil pri Modri frankinji material, odbran na lokaciji Gadova Peč in očiščen z metodo tkivnih kultur, posajen na lokaciji Litmerk v matični vinograd. V letu 2015 so bili opravljeni serološki testi, rezultati pri vseh klonskih kandidatih pa so bili negativni. V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem fenofaz in pojavom bolezni ter vinificirali vseh 5 klonskih kandidatov omenjene sorte. Analize vin bomo opravili v letu 2019, ko bomo v skladu z opisano metodo dela ponovili mikrovinifikacije ter meritve prametrov rodnosti in rasti.

V letu 2018 smo nadaljevali z meritvami in opazovanji pri klonskih kandidatih bele vinske sorte Rumeni plavec na lokaciji Orešje (Bizeljsko). Zaradi majhnega števila klonskih kandidatov (po seroloških testih je ostal samo 1 kandidat) je bilo v letu 2015 dodatno odbranih 20 novih kandidatov, ki smo jih v letu 2018 nadalje spremljali, porezali material za testiranje in razmnoževanje. Pridelane cepljenke bomo skladiščili in si v letu 2019 dodatno razmnožili sadilni material navedenih klonskih kandidatov ter v dogovoru z lastnikom posadili pripravljene cepljenke v letu 2020 na lokaciji Jablance pri Kostanjevici. Rumeni plavec je kot ena izmed lokalnih sort zastopana v vinu Beli bizeljčan PTP.

Program dela Selekcija 2020 – Posavje