Stare lokalne sorte

Danes veliko govorimo o sonaravnem oziroma trajnostnem kmetijstvu in trajnostnem razvoju in v tem sklopu tudi o razvoju vinogradništva in tistih značilnostih, ki mu dajejo poseben pečat in kakovost. To so v vinogradništvu predvsem številni strmi vinogradi, vinogradi na terasah, prepoznavna kulturna krajina z dovršenim, svojstvenim in zanimivim krajinskim vzorcem ter veliko število sort in posebne vrste vina, ki jih pridelujemo v vinorodnih okoliših Slovenije.

Posebnosti našega vinogradništva se nam običajno zdijo samoumevne – tako kot naravna pitna voda, biotska raznovrstnost, značilna kulturna krajina, dokler nas nanje ne spomnijo in opozorijo tujci ali dokler nenadoma ne izginejo. Čas bi bil, da prepoznanim posebnostim damo smisel, jih začnemo postavljati ob bok drugim dosežkom in jih vključimo v vizijo razvoja vinogradništva.

Posebno mesto imajo tudi stare in domače sorte vinske trte, ki so ena pomembnih značilnosti slovenskega vinogradništva. Besed o pomenu in ohranjanju genskih virov in različnih sort je veliko, zvenijo pa prazno in skoraj nesmiselno, saj stare sorte dejansko izginjajo iz vinogradov. Zato smo v okviru Selekcijsko trsničarskega središču Vrhpolje uredili kolekcijo lokalnih sort, ki omogoča ohranjanje starih lokalnih sort, med njimi tudi takih, ki rastejo le še v kolekcijskem vinogradu. Omogoča vinogradnikom in strokovnjakom spoznavanje in opisovanje, analiziranje starih sort. Izbrane sorte pa predelamo v vino, ki ga zainteresirani lahko poskusijo na degustacijah. Poleg ohranjanja lokalnih sort je želja, da bi s pomočjo te kolekcije poznavanje lokalnih sort nadgradili in postopoma razširili do vinogradnikov. Ocenjujemo, da se pri lokalnih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije. Kolekcijo bomo dopolnjevali s starimi sortami, ki jih bomo pridobili na terenu.

Seznam lokalnih strih sort posajenih v vinogradu STS Vrhpolje
BELA GLERA
BELI REFOŠK
BELI TERAN
BELINA DEBELA
BELINA DROBNA
BELINA PREGARA
BELINA
BIANCHERA
BONTEMPA
BORGONJA
BRIŠKA GLERA
CENCUKNA
CENCUKNA BRDA
CIPRO
CIVIDIN - ČEDAJC
COHOVKA
CUNDRA
ČRNA BORGONJA
DANIJELA
DIŠEČKA
DOLGA PETLJA
DOLSKI MUŠKAT
DRENIK
DURANIJA
DURANIJA PREGARA
GLERA
GLERA Prade
GLERA 2 - (Rebula)
GNJET
GNJET 1
GUŠTANA
ISTRSKA BELINA
IZOLANA
KANARJOLA
KLARNICA
LAŠČINA
MALOČRN
MALVAZIJA DOLGA
MARKADUŠKA
MARKADUŠKA BRDA
MEDENA GLERA
MOMJANSKI MUŠKAT
NN SORTA POPETRE
NN SORTA VINIŠČE
PAGADEBITI
PAGADEBITI Prade
PERGOLIN
PERGOLIN 1
PERGOLIN BRDA
PIKA
PIKA BRDA
PIKOLIT
PLANINKA
PLAVINA
PLAVINA KOSMATA
POGROZDNICA
POKALCA
POKALCA GOLO BRDO
POKOV ZELEN
POLJŠAKICA
RACUK - Pinela
RACUK A
RACUK B
REBULA PORTALIS
REBULA RDEČA
REBULA STARA
REBULA STARA BRIŠKA
REČIGLA
REFOŠK 230 ŠEPULJE
ROŽICA
SEVKA
SEVKA BRDA
SIPA
SLADKI TERAN
SLADKOČRN
SUŠC
SUŠC BRDA
ŠTEVERJANA
TERAN
TREVOLINA MORER
TREVOLINA
TRŽARKA
VERDASA
VIRBINA
VITOVSKA
VOLOVNIK
VRTOVKA
ZELEN - GOČE
ZELEN - RENER
ZELENIKA
ZELENKA BRDA
ZUNEK