Vabilo k anketi projekta MEDCLIV

Spoštovani,

V sklopu projekta MEDCLIV se je začela oblikovati osnovna ideja o slovenskem Hub-u z imenom ClimateGrape, ki bi predstavljal vozlišče različnih slovenskih deležnikov s področja trte in vina z namenom deljenja izkušenj in znanj. Za razliko od mnogoterih že obstoječih združenj ali društev slovenskih vinogradnikov in vinarjev bi Hub primarno naslavljal težave, ki jih prinašajo podnebne spremembe in pri tem vključeval tako vinogradnike in vinarje kot tudi raziskovalce, zastopnike iz javne uprave, nevladnih organizacij, društev in nenazadnje tudi končne uporabnike ter druge relevantne deležnike, ki bi lahko prispevali k kreiranju in implementaciji inovativnih rešitev.

Pri oblikovanju ideje o Hub-u želimo vključiti čim širši krog ljudi iz stroke in s tem namenom se naslanjamo tudi na vašo pomoč. Za začetek smo pripravili kratko predstavitev ideje o Hub-u (v priponki) na podlagi katere bi vas prosili, če si lahko vzamete 5 min časa in odgovorite na kratko anketo, ki je dostopna na spletnem naslovu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhu4S4D0VsWl6fzEdwmKjGU4m20vPAPpq2XbqnpSyyELryqw/viewform

Prosimo tudi, da predstavitev in anketo delite z vašimi kolegi in znanci, za katere menite da bi se moral slišati tudi njihov glas. Za vaš čas in pomoč pri oblikovanju Hub-a se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

Katerina Naumoska in Alen Albreht

Ekipa MEDCLIV Slovenija