Vabilo na Trte in vina tolerantnih sort – STS Vrhpolje

Vabljeni na Strokovno delavnico o tolerantnih sortah vinske trte ter pokušino vin, ki bo potekal v torek, 20. 8. 2019, in sicer z začetkom ob 8.30 v vinogradu STS Vrhpolje in kasneje v Vrhpolju v prostorih Trsnice Vrhpolje.

  1. Ogled in razgovor o vinskih in namiznih tolerantnih sortah v vinogradu – Andreja ŠKVARČ, Matej VRČON, Ivan ŽEŽLINA, Denis RUSJAN
  2. Degustacija vin tolerantnih sort v prostorih Trsničarske zadruge v Vrhpolju – Tamara RUSJAN, Franci ČUŠ, Katja ŠUKLJE, Matej VRČON
  3. Razgovor o nadaljevanju strokovnega dela na področju tolerantih sort, introdukciji novih sort in o pripravi predloga za vpis tolerantnih sort v trsni izbor za Primorsko.

Pogovorili se bomo o nadaljnjih korakih pri uvajanju tolerantnih sort, o morebitnem predlogu za vpis v trsni izbor in še več!

Vabljeni in veselimo se srečanja z vami!

Organizatorji: KGZ NG, STS Vrhpolje, KIS, JSV

Direktor KGZ NG

Branimir Radikon