VABILO na 3 delavnice – vsebine tudi o zlati trsni rumenici

Kmetijski svetovalci iz KGZS-Zavoda Celje skupaj s strokovnjaki JS ZVR iz IHPS pripravljajo tri delavnice, na katerih bodo med drugim spregovorili tudi o zlati trsni rumenici ter prepoznavanju in zatiranju ameriškega škržatka.Delavnice bodo: I. četrtek, 14.7.2022 ob 15.00 uri – Kmetija Vreže, Bobovo 28, 3240 Šmarje pri Jelšah II. petek, 29.7.2022 ob 10.00 uri – … Read more

VABILO na delavnico ukrepi zoper zlato trsno rumenico

Kolegi s KGZ Murska Sobota vabijo na delavnico o: o ukrepih, ki jih izvajamo v okuženem območju zlate trsne rumenice, prepoznavanje ameriškega škržatka. Delavnici bosta:v ponedeljek, 11. julija 2022 ob 9.00 uri v Ilovcih vinogradništvo Ozmec Robert, Ilovci 6in v ponedeljek, 11. julija 2022 ob 16.00 uri na Stari Cesti, vinogradništvo Magdič Zvonko, Stara cesta … Read more

VABILO na delavnici o zlati trsni rumenici – PODRAVJE

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA ORMOŽ (KGZ Ptuj) Vas vabi na delavnici o zlati trtni rumenici, ki bosta: I. v torek, 5. julija 2022 ob 9.00 uri na Kogu (Bajzek, Gomila pri Kogu 25) inII. v torek, 5. julija 2022 ob 16.00 uri na Litmerku (pri vodnem stolpu, Litmerk 48) Vabilo si lahko pridobite na povezavi

VABILO – Načrt izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico v Sloveniji

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pristopila k pripravi Načrta izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico z namenom usklajenega ukrepanja pristojnih organov, strokovnih služb in izvajalcev dejavnosti (vinogradnikov) ob potrditvi pojava ali izbruha zlate trsne rumenice. Vabimo vas na predstavitev Načrta izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico (Grapevine flavescence dorée) v … Read more

VABILO na strokovno srečanje v vinogradništvu

Strokovno srečanje bo potekalo v torek, 14. junija 2022 v vinogradu Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje in na dveh kmetijah na območju naselja Slap v Vipavski dolini. Zbiranje udeležencev v vinogradu Pouzelce Lože – Slap bo med 8:00 in 8:30. Vabilo s programom in PRIJAVNICO lahko pridobite na

VABILO – Sistemi za podporo odločanja v integriranem varstvu rastlin, 18. 5. online

Spoštovani! Zelo nas veseli, da ste z vašim sodelovanjem na delavnicah evropskega projekta IPM Decisions (https://www.ipmdecisions.net) aktivno vključeni v razvoj vseevropske spletne platforme za enostavno uporabo obstoječih sistemov za podporo odločanja v integriranem varstvu rastlin. Platforma bo uporabnikom zagotavljala podporo pri diagnostiki zdravstvenega stanja rastlin, predlagala nabor ukrepov za zmanjševanje tveganja za pojav škode na … Read more